De website gebruiken, copyright, Safe Harbor | Dansac NL

Nalevingsverklaring VeiligehavenbeginselHOLLISTER INCORPORATED is een in Illinois gevestigde onderneming met het hoofdkantoor op 2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, VS (hieronder vallen tevens de wereldwijde bij Hollister en Dansac AS aangesloten ondernemingen (met uitzondering van entiteiten die rechtstreeks aan consumenten verkopen), waarnaar wordt verwezen als “Hollister”.

Hollister is lid van het veiligehavenprogramma voor privacy van de VS, de Europese Unie en Zwitserland.

Het Amerikaanse (VS) ministerie van Economische Zaken heeft aparte, maar vergelijkbare, “veiligehavenstelsels” ontwikkeld, waaronder de beginselen voor gegevensbescherming vallen, met de Europese Commissie en de Zwitserse Federale Commissaris voor gegevensbescherming en informatie uit Zwitserland. Deze veiligehavenstelsels zijn ontwikkeld om Amerikaanse organisaties een middel in handen te geven om te kunnen voldoen aan het wettelijke vereiste van de Europese Unie (EU) en Zwitserland dat een afdoende gegevensbescherming wordt geboden voor persoonlijk identificeerbare informatie die vanuit de Europese Unie of Zwitserland wordt verzonden naar de Verenigde Staten. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de veiligehavenbeginselen voor privacy, en onze bedrijven hebben specifiek verklaard dat het verzenden van handmatige en elektronische gegevens vanuit de Europese Unie of Zwitserland naar de Verenigde Staten voldoet aan de veiligehavenbeginselen voor privacy.

Onze bedrijven ontvangen privé-informatie over klanten van bronnen buiten de Verenigde Staten, inclusief landen binnen de Europese Unie en Zwitserland. We hebben zelf gecertificeerd, met een verificatie van een onafhankelijke derde partij, dat onze privacypraktijken voldoen aan de veiligehavenprincipes voor de privacy tussen de VS en de Europese Unie en tussen de VS en Zwitserland: kennisgeving, keuze, verdere doorzending, toegang en nauwkeurigheid, veiligheid en toezicht/handhaving. Meer informatie over het veiligehavenprogramma van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken vindt u op http://www.export.gov/safeharbor/.

Klachten over de privacy door klanten, werknemers en/of zakenpartners van Hollister in de Europese Unie en Zwitserland: Conform de veiligehavenbeginselen voor de privacy tussen de VS en de Europese Unie en tussen de VS en Zwitserland verklaart Hollister klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Inwoners van de Europese Unie en Zwitserland met vragen of klachten omtrent dit privacybeleid moeten eerst contact opnemen met het Privacy Office van Hollister via Privacy@Hollister.com.

Hollister met alle aangesloten bedrijven en de hierboven vermelde ondernemingswebsites hebben zich er bovendien toe verplicht onopgeloste privacyklachten die onder de veiligehavenbeginselen voor de privacy tussen de VS en de Europese Unie en tussen de VS en Zwitserland vallen, voor te leggen aan een onafhankelijk orgaan voor de oplossing van geschillen, BBB EU SAFE HARBOR, dat wordt beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Als uw klacht niet naar tevredenheid door Hollister wordt afgehandeld, kunt u de website van BBB EU SAFE HARBOR raadplegen op www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints voor meer informatie.


Cookies

In deze paragraaf vindt u informatie over Cookies waaronder u, de bezoeker van de website ("U”, “Uw” of “Uzelf") deze website kunt gebruiken (de “Site”), die eigendom is van Hollister Incorporated ("Wij", "Ons", "Onze" of “Hollister”).

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van Uw computer of op Uw mobiele apparaat door een webserver, en alleen die server kan bepaalde informatie bijhouden. Elk cookie is uniek voor Uw webbrowser, waarmee Wij ons kunnen richten op Uw belangen en verbeteringen van Onze Site kunnen realiseren. Zo kan Uw browser meestal met behulp van cookies onthouden welke onderdelen U hebt bezocht, waarmee Wij weer zijn geholpen omdat Wij zo kunnen zien hoeveel verkeer er op Onze Site komt.

Cookies brengen verbeteringen doordat ze:
• Instellingen onthouden, zodat U deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren wanneer U een nieuwe pagina bezoekt
•Informatie onthouden die U hebt verstrekt (zoals Uw postcode), zodat U deze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren
•Meten hoe U de website gebruikt, zodat Wij ervoor kunnen zorgen dat deze aan al Uw wensen voldoet

Onze cookies worden niet gebruikt om Uw persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen, maar worden gebruikt om deze Site beter voor U te laten werken. U kunt deze bestandjes juist naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen.

Cookies beherenBepaalde cookies zijn strikt noodzakelijk om het mogelijk te maken dat U zich op deze Site kunt verplaatsen en gebruik kunt maken van de functies ervan. Zonder deze cookies zijn Wij niet in staat het aantal unieke gebruikers van deze Site vast te stellen of bepaalde voorzieningen te bieden, zoals automatisch aanmelden voor Onze services.


Als U bezwaar hebt tegen cookies, is het mogelijk om sommige of alle cookies te blokkeren, of zelfs om reeds ingestelde cookies te verwijderen. Dat doet U via Uw browserinstellingen, en in de Help-functie binnen Uw browser vindt U instructies over hoe U dit kunt doen. Ook kunt u naar www.aboutcookies.org gaan, dat uitgebreide informatie bevat over hoe U dit doet voor allerlei verschillende webbrowsers.

De hierin weergegeven informatie is geen medisch advies en is niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw eigen arts of andere zorgverlener. Deze informatie is niet bedoeld om te worden geraadpleegd bij een medisch noodgeval. Bij een medisch noodgeval dient u te allen tijde persoonlijke medische hulp in te schakelen.