{ "modal": { "title": "Voor de operatie", "headline": "De stomaoperatie stap voor stap", "content": "

In deze brochure worden de anatomische aspecten van de stomaoperatie met illustraties beschreven. De brochure is bedoeld om je te informeren over wat de operatie inhoudt en je inzicht te geven in de termen die artsen en verpleegkundigen bezigen wanneer ze het over de operatie hebben. Ook bevat het anatomische tekeningen en twee getuigenissen over hoe belangrijk het is om vóór de operatie goed geïnformeerd te zijn.

\n

PDF weergeven

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_surgerystepbystep.ashx", "video_url": "" } }