Dansac-hulpmiddelen voor de professional binnen de stomazorg

Klinische hulpmiddelen


Hulpmiddelen bij de zorg voor patiënten

Overzicht van handleidingen, educatiematerialen en andere hulpmiddelen die stomapatiënten en hun familie ondersteunen.

Anatomische kaarten

Deze leidraad kan door verpleegkundigen worden gebruikt tijdens gesprekken met patiënten.

Meer informatie

Observatie-
index

Aan de hand van deze observatie-index kunt u de toestand en conditie van een stoma en de peristomale huid identificeren.

Meer informatie

Uw stoma dagboek

Een dagboek om dagelijks persoonlijke notities te maken of om vragen te noteren die u heeft na uw stomaoperatie. (Engelstalig)

Meer informatie

Praktische handleiding bij stoma- en huidproblemen

Informatie over gangbare stomacomplicaties en peristomale huidproblemen.

Meer informatie

Uitgebreide beoordelingsgids

Dit Engelstalige hulpmiddel beschrijft criteria ter beoordeling van de patiënt, stoma, peristomale huid en inzet van convexiteit.

Meer informatie

Case studies

Door stomaverpleegkundigen verzamelde casuïstiek.

Meer informatie

Verklarende woordenlijst

De meest voorkomende terminologie voor zorgprofessional in stomazorg.

Meer informatie