{ "modal": { "title": "Voor de operatie", "headline": "Jou stoma dagboek", "content": "

Het stoma dagboek is bedoeld voor mensen die een stomaoperatie hebben ondergaan. Het geeft inzicht in de dagelijkse gezondheid, voortgang van de genezing en activiteiten. Het kleine A6 dagboekje is praktisch om bij de hand te hebben om persoonlijke notities te maken of om vragen op te schrijven die je aan de stomaverpleegkundige wilt stellen. Omdat de verblijfsduur in het ziekenhuis steeds korter wordt en stomadragers sneller uit het ziekenhuis ontslagen worden na de operatie, is dit dagboekje een nuttig en handig hulpmiddel voor zowel de stomaverpleegkundige als de stomadrager.

\n

 

\n

PDF weergeven

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/learning-center-landing-images/stoma_stomadiary.ashx", "video_url": "" } }