Dansac Professional Care image nurses

Voor professionals


Informatie voor de stomaverpleegkundige

Dansac staat voor persooonlijke zorg voor stomadragers. Daarbij werken we graag en nauw samen met professionele hulpverleners. De ervaringen van stomaverpleegkundigen en andere zorgverlenders over de hele wereld zijn een bron van kennis en inspiratie voor ons. We gebruiken dit om onze producten te verbeteren en om informatie- en educatiematerialen te ontwikkelen voor stomadragers en hun familie. Zo dragen we bij aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met een stoma.

Overzicht van links naar educatieve handleidingen en hulpmiddelen voor meer informatie.

Klinische hulpmiddelen

Materialen voor gebruik in de dagelijkse zorgpraktijk. Meer informatie

Klinische bronnen

Een informatiebibliotheek voor gebruik door artsen. Meer informatie

Hulpbronnen voor uw patiënten

Handige hulpmiddelen om met uw patiënten te delen om voor en na hun stoma-operatie te helpen.

Meer informatie