{ "modal": { "title": "Klinische hulpmiddelen", "headline": "Woordenlijst stoma", "content": "

De lijst is samengesteld voor iedereen die mensen met blaas- en darmstoma's verzorgt. De lijst bevat algemenere begrippen en woorden die specifiek zijn voor stomaoperaties, -zorg en -verzorging.

\n

In de woordenlijst worden ook veelvoorkomende termen beschreven die te maken hebben met darmziekten, diagnose en conservatief en chirurgisch darmmanagement. De samenstellers zijn zich er van bewust dat het veld van colorectale stomazorg in ontwikkeling is en dat deze eerste editie niet volledig is. Aan toekomstige versies worden meer termen en definities toegevoegd en de redacteur ziet suggesties en bijdragen graag tegemoet.

\n

We hopen dat een beter inzicht in de gebruikte terminologie in dit gespecialiseerde verpleegkundige gebied de dagelijkse zorg voor patiënten ten goede komt.

\n

Woordenlijst online bekijken

", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/ostomyglossary-dutch.ashx", "video_url": "" } }