{ "modal": { "title": "Klinische bronnen", "headline": "Abdominal Stomas and Their Skin Disorders (Buikstoma's en de bijbehorende huidaandoeningen)", "content": "

Het boek 'Abdominal Stomas and Their Skin Disorders' (Buikstoma's en de bijbehorende huidaandoeningen) is het resultaat van het werk van dr. Calum Lyon en Mevr. Amanda Smith. Hun onderzoek leverde zoveel geweldig materiaal op, waaronder zeer gedetailleerde en indrukwekkende foto's, dat besloten werd hun werk te delen met andere professionele zorgverleners en het in boekvorm uit te geven.

\n

Het onderzoek werd geïnitieerd en uitgevoerd in nauwe samenwerking met Hope Hospital, Salford Royal Hospitals NHS Trust en de universiteit van Manchester, Verenigd Koninkrijk.

", "additional_content": "

Dit project werd mede mogelijk door Dansac A/S, de British Ileostomy and Urostomy Association en de British Association of Dermatologists (BAD).

\n

Het boek 'Abdominal Stomas and Their Skin Disorders' is onderscheiden door de Business Marketing Association (BMA).

\n

De BMA-jury schreef:

\n

'Dit boek probeert de kloof tussen colorectaal chirurg, stomaverpleegkundige en dermatoloog te overbruggen. Aan bod komen de pathologie die hiermee verband houdt, wat verpleegkundigen kunnen doen, wanneer moet worden doorverwezen naar een dermatoloog en wat een dermatoloog kan doen. Dit boek is een zeer goede invulling van een hiaat in de beschikbare literatuur. Het is zeer prettig in het gebruik.'

\n

De auteurs/redacteurs, Amanda Smith en Calum Lyon, zijn zeer gerespecteerde professionals op hun vakgebied en Dansac A/S is trots en blij onderdeel te zijn geweest van dit belangrijke initiatief, waarvan we hopen dat het uiteindelijk zal resulteren in verbeterde patiëntenzorg. Wij geloven dat door onze deelname aan projecten zoals dit, Dansac nog sterker betrokken raakt bij de mensen die onze producten gebruiken, zowel stomaverpleegkundigen als eindgebruikers. Bij alles wat we doen, willen we ons inzetten voor goede stomazorg op een informele, betrouwbare, innovatieve, moderne en vooral ethisch verantwoorde manier.

\n

ISBN 1-85317-896-9

", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/abdominalstomas.ashx", "video_url": "" } }