{ "modal": { "title": "Klinische bronnen", "headline": "Stoma Forum", "content": "

Gedeelde waarden, één missie

\n

De Stoma Forum-groep bestaat uit 31 ervaren stomaverpleegkundigen uit Japan, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Nederland.

\n

Over een periode van 5 jaar heeft het Ostomy Forum een standaard voor de anamnese en beoordeling van de patiënt ontworpen, waarmee stomaverpleegkundigen relevante gegevens kunnen verzamelen, die inzicht geven in de korte- en langetermijngevolgen van stomaoperaties. Het formulier is bedoeld om te kunnen adviseren over mogelijke verbeteringen en adequate interventies in stomazorg.

\n

Praat en denk mee over de resultaten van het Ostomy Forum.

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
PDF, ENGELSTALIG, WEERGEVENWaarom hebben stomapatiënten een half jaar na de operatie nog steeds pijn?
PDF, ENGELSTALIG, WEERGEVENHuidcomplicaties na een stomaoperatie
PDF, ENGELSTALIG, WEERGEVENOnderzoek van stomacomplicaties na een operatie
PDF, ENGELSTALIG, WEERGEVENHet sociale leven weer oppakken
PDF, ENGELSTALIG, WEERGEVENHerstel na een tijdelijke ileostomie; is er een genderperspectief?
PDF, ENGELSTALIG, WEERGEVENAnamneseformulier
", "additional_content": "", "image_url": "/-/media/images/dansac/modal-images/ostomyforum.ashx", "video_url": "" } }