Uw spijsverteringsstelsel: Colostoma en ileostoma

Als u een colostoma of ileostoma operatie heeft ondergaan of binnenkort ondergaat, is het handig om iets te weten over de spijsvertering.

woman-walking-down-city-street-understanding-a-colostomy

Kom meer te weten over uw spijsverteringsstelsel.

Als u al een colostomie of ileostomie hebt ondergaan of dit binnenkort zal gebeuren, is het handig om te weten hoe de spijsvertering in uw lichaam werkt, zodat u beter begrijpt wat er gebeurt bij een stomaoperatie.

Basisuitleg over het spijsverteringsstelsel:

Het spijsverteringsstelsel wordt ook wel het maag-darmkanaal genoemd. Dit is het deel van het lichaam dat voedsel verteert en de afvalstoffen van het lichaam produceert. Het spijsverteringsstelsel bestaat uit de mond, de slokdarm, de maag, de dunne en dikke darm en tot slot de endeldarm. Onderweg leveren andere organen, zoals de galblaas, alvleesklier en lever hun bijdrage aan de vertering van voedsel en opname van voedingsstoffen.

Stappen van de spijsvertering

Het spijsverteringsstelsel is essentieel om gezond te blijven. Hierbij helpt het natuurlijke proces van spijsvertering:

  • Voedsel wordt via de mind doorgeslikt en gaat dan door de slokdarm naar de maag, waar het wordt samengekneed en gemengd met maagsappen.
  • Vervolgens wordt het de dunne darm (het ileum) ingeduwd. Hier begint het lichaam het voedsel te verteren en de benodigde voedingsstoffen eruit te halen.
  • Wat er dan overblijft, gaat verder naar de dikke darm, waar er vocht aan wordt onttrokken. Zo verandert het afval van uw lichaam in ontlasting die via de endeldarm wordt afgevoerd


Afvoer van ontlasting na colostomie en ileostomie

Wat betekent dit voor de afvoer van ontlasting door uw stoma? Een ileostoma is een stoma die is aangesloten op de dunne darm. De afvoerstoffen zijn vloeibaar, omdat ze nog niet door de karteldarm (dikke darm) zijn gegaan, waar er water aan wordt onttrokken. Een colostoma is een kunstmatige uitgang van de dikke darm. De ontlasting die hierin wordt opgevangen, is dikker.