Omgaan met spanningen in uw relatie na een stomaoperatie

Een stomaoperatie kan de veranderingen in de relatie met dierbaren leiden tot spanningen en angst. Probeer positief met de spanningen en angst binnen uw relaties om te gaan door bijvoorbeeld onderstaande oefening te doen.

man-observing-stoma-pouch-on-his-abdomen-thinking-about-body-image-concerns-with-a-stoma

Lees hier hoe u kunt omgaan met spanningen in relaties na een stomaoperatie.

Relaties zijn al ingewikkeld voor mensen zonder gezondheidsproblemen. Na een grote ingreep, zoals een stomaoperatie, kunnen ze zelfs nog gecompliceerder worden. Zelfs tijdelijke situaties, zoals verlies van inkomen of de rol van verzorger van een partner tijdens het herstel, kunnen veel spanningen veroorzaken.

Ga constructief met spanningen om

Stress, bezorgdheid, woede en angst zijn niet goed voor u en niet voor uw relatie met uw partner. Het is belangrijk dat u leert om op een constructieve manier om te gaan met spanningen in uw relatie na een stomaoperatie. 

Probeer eerst te achterhalen wat de oorzaak is van de spanningen. Zodra u deze kent, kunnen u en uw partner er samen aan werken. U moet daarbij beiden beseffen dat u allebei de relatie niet in uw eentje kunt verbeteren.

Een relatie-oefening na de operatie

Hieronder vindt u een oefening die u na uw stomaoperatie samen kunt doen. Hiermee pakt u problemen in uw relatie direct aan. Dit kan helpen om spanningen te verminderen en u dichter bij elkaar te brengen. Bedenk u voordat u begint dat deze oefening niet bedoeld is om kritiek te leveren. Probeer u te blijven richten op het belangrijkste doel: uw relatie verbeteren na een stomaoperatie. 

  1. Bespreek alle dingen die u en uw partner gestrest maken 
  2. Schrijf deze op en rangschik ze vervolgens van 'meest stressvol' naar 'minst stressvol'
  3. Bespreek eerst de belangrijkste oorzaak van spanningen, maar sla de minder belangrijke niet over 
  4. Maak een plan om een of twee van de belangrijkste punten aan te pakken
  5. Doe ook meteen iets aan een of twee van de kleine irritaties; dit zijn makkelijke overwinningen, dus u heeft al snel het gevoel dat u iets bereikt!

Door deze oefening krijgen u en uw partner meer inzicht in de dingen die spanning veroorzaken voor de ander en het effect ervan op uw relatie. Vergeet ook niet om beide uw dankbaarheid te uiten voor elkaars ondersteuning. Als er eenmaal een plan is, kunt u hier samen aan werken om spanningen in uw relatie te verminderen en met vertrouwen vooruit te kijken.